Wat is een voorbereidingsbesluit?

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit in bepaalde gevallen vast in een voorbereidingsbesluit. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u 6 weken lang inzien. U kunt tijdens deze periode schriftelijk of mondeling reageren (zienswijze indienen).