Wat is een voorlopige voorziening?

Beroep tegen een bestemmingsplan wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt een bestemmingsplan normaal gesproken in werking. Een uitspraak op een beroepschrift tegen een bestemmingsplan kan enige tijd op zich laten wachten. In de tussentijd kunnen er onherstelbare gevolgen optreden. Bijvoorbeeld omdat een nieuwe weg wordt aangelegd op basis van het nieuwe bestemmingsplan. De weg zou in dat geval al gereed kunnen zijn voor de zittingsdag.

Om dat te voorkomen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze wordt gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. De bedoeling van het verzoek is om het besluit van het bestuursorgaan te laten schorsen.