Wat is het verschil tussen een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita?

Een bewijs van in leven zijn is voor gebruik in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Een attestatie de vita is voor gebruik in het buitenland. Dit is een internationaal document in meerdere talen. Een attestatie de vita is een uittreksel uit de burgerlijke stand.