Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?

Bezwaar:

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van een gemeente. Bijvoorbeeld over het verlenen van een evenementenvergunning.

Klacht

U kunt een klacht indienen bij de gemeente als u het niet eens bent met de bestuurders of ambtenaren. Bijvoorbeeld als uw brief niet op tijd wordt beantwoord. Of als u vindt dat de gemeente u niet juist behandelt.