Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?

De IOAW houdt geen rekening met uw vermogen en de inkomsten uit uw vermogen. De IOAW kent geen vermogenstoets. Dit betekent dat uw bezittingen zoals een eigen huis en spaargeld, niet van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw IOAW uitkering.

De Participatiewet kent wel een vermogenstoets, waarbij uw bezittingen en vermogen wel van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Slechts een beperkt aantal inkomsten uit vermogen wordt vrijgelaten.