Wat is het verschil tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het Veiligheidshuis is een samenwerking van justitie, zorgpartijen en gemeentes voor de aanpak van complexe problematiek en het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit.