Wat is klein chemisch afval?

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

KCA is bijvoorbeeld:

  • lege batterijen
  • accu’s
  • verfpotten
  • resten schoonmaakmiddel
  • olieproducten

Kca veroorzaakt milieuproblemen als het in de afvalverbranding terecht komt. Daarom zamelt de gemeente kca apart in. U brengt kca bij de milieustraat.