Wat is venten?

Venten is verkoop langs de deur of op straat.

Verkoop aan de deur = dienstverlening (aanbieden diensten) en venten (aanbieden producten) waarbij men actief aan de huisdeuren gaat. Straatverkoop = verkoop op de openbare weg waar geen sprake is van standplaats. Voor verkoop aan de deur en straatverkoop is alleen een melding bij de gemeente noodzakelijk. Indien er een standplaats wordt ingenomen, is een vergunning noodzakelijk.