Wat kan de gemeente doen als milieuregels zijn overtreden?

Als een bedrijf of particulier milieuregels heeft overtreden, kan de gemeente:

  • een boete uitdelen
  • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (met bestuursdwang of een dwangsom)
  • besluiten om een vergunning in te trekken
  • de politie vragen om strafrechtelijk op te treden