Wat kost de vergunning voor het aanleggen van een inrit?

Voor het vragen van een inritvergunning zijn legeskosten verschuldigd. Voor het jaar 2018 bedragen deze € 22,20. Daarnaast worden de kosten voor het aanleggen van de inrit in rekening gebracht en deze moet u voor aanvang van de werkzaamheden betalen.

De aanlegkosten voor een inrit van maximaal 3 m2 bedragen € 428,-. De meerprijs per m2 bedraagt € 65,- (tarieven 2018).

In afwijkende situaties bijvoorbeeld in het geval van verbreding van een bestaande inrit of in gevallen van obstakels ter hoogte van de aan te leggen of te verbreden inrit, wordt een tarief gehanteerd hetwelk wordt bepaald aan de hand van de geldende uurtarieven voor personeel en materieel. De kosten hiervan bedragen respectievelijk € 55,- en € 16,50 per uur.