Wat kost een 'bewijs van in leven zijn'?

Een bewijs van in leven voor gebruik in Nederland kost: € 10,- (tarief 2018).

Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost:  €13,20 (tarief 2018).