Wat moet er in de melding voor het gebruik van een mobiele puinbreker staan?

Om een mobiele puinbreker te mogen gebruiken, geeft u door:

  • waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken (het adres of de locatie)
  • van wie de mobiele puinbreker is
  • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
  • hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB(A))
  • wanneer u denkt te beginnen met het werk
  • hoe lang u denkt dat dit gaat duren

U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint.