Wat moet ik doen als de grond op mijn perceel vervuild is >

Als er sprake is van ernstige verontreiniging kan de gemeente saneringsmaatregelen eisen. Dit kan betekenen dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd.

Neem contact op met de specialist bodem van de afdeling Milieu en Bouwen.