Wat moet ik meenemen als ik in ondertrouw ga?

De ondertrouw ( melding maken van het voornemen tot het aangaan van een huwelijk en verdere administratieve zaken omtrent de huwelijksvoltrekking)

De gemeente kan onder andere vragen om:

een geboortebewijs

een toestemmingsbewijs, bijvoorbeeld voor minderjarigen en mensen die onder toezicht (curatele) staan

een geldig identiteitsbewijs

een afschrift basisregistratie personen (met daarin een verklaring van burgerlijke staat en nationaliteit)

de gegevens van de getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijzen

Wat u nodig heeft bij de ondertrouw, verschilt per stel. Neem daarom altijd eerst contact op met de gemeente. Zij kunnen u precies vertellen wat u mee moet nemen.