Wat zijn bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen?

Bedrijfsafvalstoffen zijn niet-gevaarlijke afvalstoffen van bedrijven. Gevaarlijke afvalstoffen zijn afvalstoffen met een of meer wettelijk bepaalde gevaarlijke eigenschappen. Bijvoorbeeld explosiviteit, ontvlambaarheid en giftigheid. De meeste gevaarlijke afvalstoffen komen van bedrijven.