Wat zijn de vergunningen of aanbestedingen waarvoor de gemeente een Bibob-onderzoek kan laten doen?

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van vergunningen uit de Huisvestingswet
  • bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning
  • bij de aanvraag van een exploitatievergunning
  • als u een vergunning heeft of subsidie ontvangt
  • als u een door de gemeente aanbestede opdracht uitvoert
  • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is
  • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren
  • als u vuurwerk wilt importeren

De gemeente zet het Bureau Bibob alleen in als ze zelf te weinig informatie hebben om onderzoek te doen.