Wat zijn de voorwaarden om loonkostensubsidie aan te vragen?

Personen die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De werknemer heeft een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of IOAW-uitkering.
  • De werknemer woont in deze gemeente.
  • Er is niet binnen 12 maanden dezelfde aanvraag gedaan.
  • Er is een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden en tenminste 12 uur per week
  • De loonwaarde van de werknemer is vastgesteld op minimaal 30% en maximaal 90%

Activerium KerkradeMarktstraat66461 CXKerkrade6460 AP600Kerkrade14 045