Wat zijn de voorwaarden om met elkaar te mogen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan?

Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt.

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet met iemand anders getrouwd.
  • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
  • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.