Wat zijn kadastrale gegevens?

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel
U kunt alles aan het kadaster vragen wat te maken heeft met de rechtstoestand van onroerende zaken. Door samenwerking met het Kadaster heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 1 januari 2004 een gemeentelijk kadastrale balie.