Welke achternaam krijgt een levenloos geboren kind?

Als het levenloos geboren kind de eerstgeborene is, dan kiezen de ouders de achternaam van het kind. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De keuze van de naam is niet bindend voor volgende kinderen van dezelfde ouders.

Is het levenloos geboren kind niet de eerstgeborene van de ouders samen? Dan krijgt het kind dezelfde achternaam als de andere kinderen in het gezin.