Welke documenten kan ik vinden in het gemeentearchief?

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. U kunt hier bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders terugvinden of historische informatie over de gemeente. U kunt openbare akten meestal ook vinden op de website Wiewaswie.nl

Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden:

  • geboorteakten: 100 jaar
  • huwelijksakten: 75 jaar
  • overlijdensakten: 50 jaar
U kunt tevens terecht voor o.a. inzage in actuele openbare raadsbesluiten/notulen, ter inzage gelegde documenten (o.a. vergunningsaanvragen, verkeersbesluiten) folders van de plaatselijke VVV en ook informatie over de centrumplannen van de gemeente.