Welke gegevens moet ik aanleveren als ik de reïntegratietraject premie wil aanvragen?

We hebben onder andere de volgende gegevens van u nodig:

  • ingevuld aanvraagformulier;
  • bewijs van het afsluiten van uw re├»ntegratietraject; en
  • een kopie van uw legitimatiebewijs.