Welke voorwaarden zitten aan een standplaatsvergunning?

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • alleen aangewezen locaties door gemeente;
  • het soort, doel en omvang van de activiteit;
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer;
  • het bestemmingsplan; en
  • het straatbeeld.