Wie houdt zich binnen de gemeente bezig met de APV, zowel beleid als toetsing en handhaving (OOV)?

Neem contact op met het Burgerplein van de gemeente Kerkrade, telefoon 14 045