Wie is verantwoordelijk voor het riool?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het hoofdrioolstelsel.

Als u eigenaar van het erf bent, bent u verantwoordelijk voor het deel van het riool dat loopt van het hoofdrioolstelsel naar uw woning. Heeft u dit gehuurd? Dan neemt u contact op met uw verhuurder.