Wie krijgt het gezag over mijn kind als ik overlijd?

Heeft u samen het ouderlijk gezag en overlijdt 1 van beiden? Dan krijgt de ander automatisch alleen het ouderlijk gezag.

Bent u de enige met ouderlijk gezag of overlijden beide personen met ouderlijk gezag? Dan krijgt uw kind een voogd. Dit kunnen 1 of 2 personen zijn die u voor uw dood aanwijst.

Is er niemand aangewezen? Dan bepaalt de rechter wie de voogd wordt.