Wie moeten inburgeren?

Mensen die moeten inburgeren, zijn inburgeringsplichtig. Er zijn afspraken voor de mensen die moeten inburgeren. Die afspraken zijn niet voor iedereen hetzelfde. De mensen die moeten inburgeren worden verdeeld in 3 groepen: nieuwkomers, oudkomers en geestelijke bedienaren.

U bent nieuwkomer als u:

 • Geen Nederlands paspoort heeft,
 • tussen de 16 en 65 jaar oud bent
 • en na 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen

U bent ook nieuwkomer als u:

 • Geen Nederlands paspoort heeft,
 • tussen de 16 en 65 jaar oud bent,
 • en u op 31 december 2006 nieuwkomer was volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers. Dat betekent dat u zich al voor 1 januari 2007 bij de gemeente heeft gemeld om in te burgeren of dat u op 31 december 2006 al bezig was met een inburgeringcursus.

U bent oudkomer als u:

 • Geen Nederlands paspoort heeft,
 • tussen de 16 en 65 jaar oud bent,
 • voor 1 januari 2007 al in Nederland woonde,
 • minder dan acht jaar in Nederland heeft gewoond toen u nog leerplichtig was (iedereen tussen de 5 en 17 jaar is in Nederland leerplichtig. Hij of zij moeten dan naar school),
 • en geen diploma’s heeft die laten zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent.

U bent geestelijke bedienaar als u werk heeft dat met een godsdienst of kerk te maken heeft. Voorbeelden van geestelijke bedienaren zijn:

 • voorganger of pastor (bijvoorbeeld imam, dominee, ziekenhuispastor, rabbijn, pandit)
 • pastoraal werker
 • godsdienstleraar
 • leraar levensbeschouwing
 • humanistisch raadsman of –raadsvrouw
 • zendeling
 • (overleg met de gemeente als u niet zeker weet of u geestelijk bedienaar bent)

Asielzoekers hoeven niet in te burgeren. Sterker nog, ze mogen zelfs niet inburgeren zolang ze in de asielprocedure zitten. Zodra ze erkend worden als vluchteling en in Nederland mogen blijven, móeten ze inburgeren. Vluchtelingen die sinds 2013 inburgeringsplichtig zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.