Wij gaan trouwen in het buitenland. Hoe vragen we een ongehuwdverklaring of verklaring van huwelijksbevoegdheid aan?

Zo vraagt u de verklaring aan:

  • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente.
  • U heeft nodig, van u en uw partner:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een afschrift van uw geboorteakte
    • een uittreksel van de basisregistratie personen, met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat
    • als u eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte

Buitenlandse documenten zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte moeten soms gelegaliseerd worden. Legalisatie betekent dat de echtheid van een document wordt vastgesteld. Het document moet dan in het land van herkomst door een hogere autoriteit gelegaliseerd worden en soms ook aanvullend door de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Of u een document moet laten legaliseren en waar u dit moet doen is afhankelijk van het land waar het document vandaan komt. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.