Zijn er regels voor de uitgifte van bedrijfsterreinen?

Als u een industrie- of bedrijfsterrein wilt gebruiken, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij de uitgifte van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

De gemeente vraagt u hoe u de grond wilt gebruiken. Hiermee wil de gemeente verkeerd gebruik van grond te voorkomen.